Systemy uzdatniania wody.


Opis usługi

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie projektowania i realizacji obiektów ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej.

Oferujemy projekty i realizację "pod klucz":

  • mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków
  • oczyszczalni ścieków przemysłowych, w tym zawierających metale ciężkie
  • stacji uzdatniania wody na potrzeby komunalne, przemysłowe
  • specjalistycznych instalacji uzdatniania wody dla potrzeb basenów kąpielowych
Nasz zespół zaprojektował i wykonał unikatowa w skali światowej chemiczną instalację oczyszczania ścieków skażonych metalami ciężkimi na potrzeby składowsika odpoadów niebezpiecznych po zlikwidowanych Zakładach Chemicznych w Tarnowskich Gorach.

Projekty

Wczytywanie danych...