Architektura


Opis usługi

Posiadamy bogate doświadczenie w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej.Oferujemy wykonanie kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla, obiektów:

  • szkoły różnego stopnia
  • sale sportowe
  • kryte pływalnie
  • budynki mieszkalne
  • budynki użyteczności publicznej
  • obiekty w obszarach zamkniętych.

Posiadamy doświadczeie w zakresie projektów infrastruktury technicznej obszarów miejskich i terenów wiejskich. Oferujemy wykonania dokumentacji projektowej zarówno nowych obiektów jak i modernizacji obiektów istniejących. Dokumentację projektową wykonujemy we wszystkich branżach, w zakresie wymaganym przez aktualne przepisy. Prowadzimy także usługi koordynacji i nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji.

Projekty

Wczytywanie danych...